Moet ik mijn huis tijdens mijn leven aan mijn kinderen schenken?

Erfenis

De reden hiervoor is dat de goederen na hun eigen overlijden meestal toch moeten worden overgedragen aan de kinderen. Of het nu via een testament is of als onderdeel van de erfopvolging.

Ik hoor vaak dat op deze manier belastingen kunnen worden bespaard. Sterker nog, ik krijg herhaaldelijk te horen dat een belastingadviseur adviseerde om het onroerend goed tijdens iemands leven over te dragen (verwachte erfopvolging).

Bedrag van de belasting

Aangezien de erfbelasting en de schenkbelasting gelijk zijn en alleen of of betaald moet worden, is er in eerste instantie geen voordeel te zien. Elk eigen kind heeft een schenkings- en erfrecht van € 400.000. Als de waarde van de erfenis of schenking dit bedrag overschrijdt, zijn belastingtarieven van 7% tot 30% erf- of schenkingsbelasting verschuldigd in belastingklasse 1.

Vergelijkend voorbeeld:

Als de woning ter waarde van € 450.000 aan het enige kind moet worden geschonken en als het kind b.v. B. ingeschreven in het kadaster op 01.07.2010 (dag van schenking), moet het kind schenkingsrechten van € 3.500 aan de belastingdienst betalen (7% op de belastbare schenking van € 50.000).

Aangezien een eigendom door een notaris moet worden overgedragen en ook het kadaster moet worden gewijzigd, worden de partijen die besluiten tot schenking te doen, naast de belasting van € 3.500,- extra aanzienlijke kosten geconfronteerd.

Als het kind in plaats daarvan had gewacht en de woning had geërfd, bijvoorbeeld op 1 januari 2015 op basis van een effectief testament, had het de notaris kosten kunnen besparen. Daarnaast zijn de kosten voor het wijzigen van het kadaster in zo’n geval vele malen lager dan bij een schenking. Bovendien hoeft de erfbelasting, die nu gelijk is aan de schenkbelasting, pas ongeveer vijf jaar later te worden betaald. Dit voorbeeld laat zien dat het schenken van een woning in eerste instantie duurder is en later niet altijd loont.

Er zijn echter ook redenen die pleiten om niet op de dood te wachten maar de woning tijdens uw leven over te dragen. Uiteraard vooral als een eerdere verandering van eigenaar gewenst is. In welke gevallen het zinvol is om een ​​afspraak te maken dat de schenking pas ingaat bij overlijden, de zogenaamde ouderdomsdonatie, daarover kunt u het beste contact zoeken met een erfrecht advocaat.

Wanneer is er een financieel voordeel?

De overdracht van onroerend goed tijdens het leven is met name interessant als de schenker meer dan één onroerend goed te erven heeft, het belastingvrije vermogen is overschreden en hij naar verwachting langer dan 10 jaar zal leven. De reden is dat de schenkingsuitkering na 10 jaar weer volledig kan worden benut. Als deze voorwaarden en veronderstellingen aanwezig zijn, moet serieus worden overwogen om juridisch advies in te winnen om de meest vakkundige manier om hier te werk te gaan duidelijk te maken.

Familie situatie

Naast het afwegen en “berekenen” van verschillende inrichtingsmogelijkheden, zie ik het als mijn primaire taak om meer licht te werpen op de gezinssituatie.

De eigenaar die iets goeds voor zijn kinderen wil doen, kan tijdens zijn leven plotseling de druk voelen om zijn eigendom over te dragen. Dit moet in het belang van alle betrokken partijen worden vermeden. Er zijn echter verschillende instrumenten om de schenker te beschermen, zoals de toekenning van een recht van vruchtgebruik en een levenslang verblijfsrecht ingeschreven in het kadaster. Of deze materiële zekerheid als voldoende wordt ervaren, moet per individueel geval worden uitgeklaard.

Moet ik mijn huis tijdens mijn leven aan mijn kinderen schenken?
Schuiven naar boven