Wat is incasso?

Incasso

Bij incasso incasseert een incassobureau in opdracht de vorderingen van openstaande facturen en voert daarmee het debiteurenbeheer voor klanten uit. De definitie van incasso is dus het incasseren van vorderingen. Inkasso betekent in het Engels ‘schuldincasso’.

Betaalt uw klant niet? Voordat u contact opneemt met een incassobureau kunt u een betalingsherinnering of aanmaning schrijven.

Een bedrijf (de schuldeiser) kan een incassobureau of juridisch kantoor inschakelen wanneer een klant een factuur niet of niet volledig heeft betaald. Het incassobureau zorgt vervolgens voor het incasseren of incasseren van de opeisbare vordering (claims management).

De meeste mensen gebruiken een incassobureau om schulden te incasseren omdat ze tijd willen besparen en toch hun geld willen krijgen. Het laten incasseren van incasso’s is meestal sneller en tijdsbesparend.

Is incasso mogelijk zonder aanmaning?

Als de betalingstermijn is verstreken en de klant heeft niet betaald, stuurt de ondernemer meestal eerst een betalingsherinnering en daarna aanmaningen.

Is de derde aanmaning verstuurd maar is de factuur nog steeds niet betaald, dan kan de schuldeiser met een gerust hart een incassobureau inschakelen. Onder bepaalde omstandigheden kan echter ook zonder voorafgaande aanmaning een incassotraject worden gestart:

Als er 30 dagen of meer zijn verstreken sinds de factuur is gemaakt en de klant nog niet heeft betaald, kan de incasso onmiddellijk beginnen – zelfs als er vooraf geen herinnering naar de klant is gestuurd.

Incassoprocedure

Bij een incassotraject verzorgt het gemachtigde incassobureau vanaf het moment dat de opdracht is gegeven de communicatie met de debiteur en het betalingsverkeer. Er zijn twee manieren om dit te doen:

Incasso van vorderingen bij last of volmacht

Het incassobureau, bijvoorbeeld eenincassobureau.nl, krijgt een volmacht om de vordering te incasseren. Als de schulden niet kunnen worden geïnd, blijft de schuldeiser achter met de dubieuze debiteuren, d.w.z. het ontbrekende geld.

Overdracht van vorderingen

De schuldeiser verkoopt de openstaande factuur aan het incassobureau. Bij een oninbare vordering moet het incassobureau dan het verlies van de vordering aanvaarden.

Welke maatregelen neemt een incassobureau?

In de eerste stap probeert het incassobureau de vordering buitengerechtelijk te incasseren. Hiertoe wordt een aanmaningsprocedure gestart en wordt een incassobrief verzonden.

Als de buitengerechtelijke incasso niet lukt, is er sprake van een gerechtelijke incasso, oftewel een tenuitvoerleggingsprocedure. De klant betaalt vaak bij ontvangst van het dwangbevel. Als de klant niet betaalt, zal de tenuitvoerlegging worden uitgevoerd door een deurwaarder.

Als de schuldenaar echter insolvent is, kan geen tenuitvoerlegging worden uitgevoerd. In plaats daarvan kan het incassobureau worden ingeschakeld voor zogenaamde titelbewaking: het incassobureau houdt de debiteur en diens financiële situatie 30 jaar lang in de gaten om het geld, indien nodig, op een later tijdstip te incasseren.

Wat is incasso?
Schuiven naar boven